Αντιγόνα Ιστοσυμβατότητας (HLA)


ΟνομασίαΠεριγραφήΥλικόΗμέρες απάντησης
HLA-A (τάξης Ι)Μοριακή ανάλυση Αντιγόνων Ιστοσυμβατότητας (HLA-A)περιφερικό αίμα σε EDTA3-5
HLA-B (τάξης Ι)Μοριακή ανάλυση Αντιγόνων Ιστοσυμβατότητας (HLA-B)περιφερικό αίμα σε EDTA3-5
HLA-B27 (τάξης Ι)Μοριακή ανάλυση Αντιγόνων Ιστοσυμβατότητας (HLA-B27)περιφερικό αίμα σε EDTA3-5
HLA-C (τάξης Ι)Μοριακή ανάλυση Αντιγόνων Ιστοσυμβατότητας (HLA-C)περιφερικό αίμα σε EDTA3-5
HLA-DRΒ (τάξης ΙΙ)Μοριακή ανάλυση Αντιγόνων Ιστοσυμβατότητας (HLA-DRΒ)περιφερικό αίμα σε EDTA3-5
HLA-DQΑ (τάξης ΙΙ)Μοριακή ανάλυση Αντιγόνων Ιστοσυμβατότητας (HLA-DQΑ)περιφερικό αίμα σε EDTA3-5
HLA-DQΒ (τάξης ΙΙ)Μοριακή ανάλυση Αντιγόνων Ιστοσυμβατότητας (HLA-DQΒ)περιφερικό αίμα σε EDTA3-5
HLA-DP (τάξης ΙΙ)Μοριακή ανάλυση Αντιγόνων Ιστοσυμβατότητας (HLA-DP)περιφερικό αίμα σε EDTA3-5
HLA A-B-CΜοριακή ανάλυση Αντιγόνων Ιστοσυμβατότητας (HLA A-B-C)περιφερικό αίμα σε EDTA3-5
HLA DQA-DQBΜοριακή ανάλυση Αντιγόνων Ιστοσυμβατότητας (HLA DQA-DQB)περιφερικό αίμα σε EDTA3-5
Απομόνωση και Αποθήκευση DNAοποιοδήποτε βιολογικό υλικό1-2
Αποκλεισμός ΠατρότηταςΜοριακός έλεγχος Αποκλεισμού Πατρότηταςκυτταρολογικό υλικό, περιφερικό αίμα σε EDTA7-10
Έλεγχος ΣυγγένειαςΜοριακός έλεγχος Συγγένειαςκυτταρολογικό υλικό, περιφερικό αίμα σε EDTA7-10