Προγεννητικός Έλεγχος


ΟνομασίαΠεριγραφήΥλικόΗμέρες απάντησης
QF-PCRΤαχεία ανίχνευση ανευπλοειδιών των χρωμοσωμάτων 13,18, 21, Χ και Υαμνιακό υγρό, χοριακές λάχνες, περιφερικό αίμα σε EDTA,1-2
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣΚαρυότυπος περιφερικού αίματοςπεριφερικό αίμα σε ηπαρίνη10-15
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣΚαρυότυπος περιφερικού αίματος ζεύγουςπεριφερικό αίμα σε ηπαρίνη10-15
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣΚαρυότυπος αμνιακού υγρούαμνιακό υγρό10-15
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣΚαρυότυπος χοριακών λαχνώνχοριακές λάχνες10-15
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣΚαρυότυπος προϊόντος αποβολήςπροϊόν αποβολής10-15
F508delΑνίχνευση της μετάλλαξης F508del της Ινοκυστικής Νόσουπεριφερικό αίμα σε EDTA χοριακές λάχνες, αμνιακό υγρό1-3
array-CGHΜοριακός Καρυότυποςπεριφερικό αίμα σε EDTA χοριακές λάχνες, αμνιακό υγρό5-10
array-CGHΜοριακός Καρυότυπος υψηλής ευκρίνειαςχοριακές λάχνες, αμνιακό υγρό, περιφερικό αίμα σε EDTA10-15
DNA fragmentationΑπόπτωση σπέρματος / Κατακερματισμός DNA σπέρματοςσπέρμα εντός 2 ωρών3-5
Υ-deletionsΜοριακός έλεγχος Μικροελλείψεων του Υ χρωμοσώματοςπεριφερικό αίμα σε EDTA, σπέρμα3-5
NIPTΜη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχοςπεριφερικό αίμα σε EDTA10-15