Ενημέρωση


WomanBioma: Μικροβίωμα Ενδομητρίου

Ανάλυση του Μικροβιώματος με 16S Next Generation Sequencing Το φυσιολογικό ενδομήτριο των γυναικών χαρακτηρίζεται από την παρουσία γαλακτοβακίλων. Αυτό αποτελεί κανόνα για τον εσωτερικό ιστό της μήτρας σε κάθε γυναίκα; Την απάντηση έδωσαν ερευνητικές εργασίες των τελευταίων ετών, όπου έγινε φανερό πως στο ενδομήτριο είναι δυνατόν να ανιχνευθούν πληθώρα αερόβιων […]

GeneDiagnosis WomanBioma: Μικροβίωμα Ενδομητρίου

Λοίμωξη από το νέο Κορωνοϊό Covid-19, επίσημες οδηγίες προφύλαξης.

Λοίμωξη από το νέο Κορωνοϊό Covid-19 

Ακολουθούμε τις γενικές πληροφορίες από τον ιστότοπο του ΕΟΔΥ Οδηγίες προφύλαξης για το κοινό 28 Μαρτίου 2020 Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα για τη λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία η συστηματική εφαρμογή όλων των μέτρων για την πρόληψη της μετάδοσης και διασποράς του νέου κορωνοϊού, […]


Ιός της Γρίπης Τύποι A και B (H1N1)

Η γρίπη είναι μια λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης, οι οποίοι εισέρχονται στον οργανισμό μας μέσω εισπνοής σταγονιδίων που εκπέμπονται με την ομλία, τον βήχα ή το φτέρνισμα των ατόμων που νοσούν. Τρεις είναι οι βασικοί τύποι του ιού που προκαλούν τη γρίπη, οι […]

GeneDiagnosis Ο ιός της γρίπης H1N1

GeneDiagnosis Χλαμύδια Ουρεάπλασμα Μυκόπλασμα

Χλαμύδια, Ουρεάπλασμα, Μυκόπλασμα
Μοριακός Έλεγχος (PCR)

Εισαγωγή Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) συσχετίζονται με  λοιμώξεις μέσω σεξουαλικής επαφής εξαιτίας διαφόρων βακτηρίων, ιών, παράσιτων. Τα πιο κοινά ΣΜΝ περιλαμβάνουν τα χλαμύδια, την γονόρροια, τους έρπητες, ΗIV, HPV, σύφιλη, κ.α. Chlamydia trachomatis Τα χλαμύδια αποτελούν το συχνότερο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Το είδος Chlamydia trachomatis (χλαμύδια του τραχώματος) προσβάλει […]


Μοριακός Έλεγχος θρομβοφιλίας

Εισαγωγή Θρομβοφιλία είναι η τάση για σχηματισμό θρόμβου σε έναν άνθρωπο. Μπορεί να είναι κληρονομούμενη, σε περιπτώσεις όπου αλλαγές στον γενετικό κώδικα μεταφέρονται από τους γονείς στα παιδιά, ή επίκτητη η οποία οφείλεται σε εξωγενείς ή ενδογενείς παράγοντες. Σχετίζεται με αλλαγές στους μηχανισμούς αιμόστασης και χαρακτηρίζεται από αυξημένη τάση του […]

Gene Diagnosis Μοριακός Έλεγχος θρομβοφιλίας

Gene Diagnosis Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (NIPT)

Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (NIPT Test)

Ο προγεννητικός έλεγχος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύγχρονης γυναικολογίας. Στα πλαίσια του μια νέα εξέταση μη επεμβατικής λήψης εμβρυϊκού γενετικού υλικού αναπτύσσεται ταχύτατα τα τελευταία χρόνια. Ο μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (NIPT) παρέχει τη δυνατότητα εκτίμησης του κινδύνου τρισωμίας των χρωμοσωμάτων 21, 13, 18, καθώς και ορισμένων αριθμητικών ανωμαλιών των […]


Ιός του Ανθρωπίνου Θηλώματος (HPV), Kονδυλώματα & Καρκίνος του Τραχήλου

Εισαγωγή Οι σεξουαλικώς  μεταδιδόμενες  λοιμώξεις  αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία. Είναι τα νοσήματα εκείνα που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή και σε αυτά συγκαταλέγεται και η λοίμωξη από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (Human papillomavirus, HPV). Η λοίμωξη από τον συγκεκριμένο ιό αποτελεί τη συχνότερη λοίμωξη του […]

GeneDiagnosis ο ιός του ανθρωπίνου θηλώματος