Μοριακές Έξετάσεις Θρομβοφιλίας


ΟνομασίαΠεριγραφήΥλικόΗμέρες απάντησης
FV (V-LEIDEN)Ανίχνευση της μετάλλαξης G1691A του παράγοντα V-LEIDEN (FV R506Q)περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό3-5
FV (R2)Ανίχνευση της μετάλλαξης H1299R του παράγοντα LEIDEN (R2 H1299R)περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό3-5
FIIΑνίχνευση της μετάλλαξης G20210 του γονιδίου της Προθρομβίνηςπεριφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό3-5
MTHFR 1Ανίχνευση της μετάλλαξης C677T του γονιδίου της Ομοκυστεΐνηςπεριφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό3-5
MTHFR 2Ανίχνευση της μετάλλαξης A1298C του γονιδίου της Ομοκυστεΐνηςπεριφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό3-5
FACTOR XIIIΑνίχνευση της μετάλλαξης V34L του παράγοντα XIIIπεριφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό3-5
ΡΑΙ–1
4G/5G
Ανίχνευση του πολυμορφισμού 4G/5G του Αναστολέα ενεργοποίησης Πλασμινογόνου-1περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό3-5
ΡΑΙ–1
A844C
Ανίχνευση της μετάλλαξης A844C του Αναστολέα ενεργοποίησης Πλασμινογόνου-1περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό3-5
GPIaΑνίχνευση πολυμορφισμού C807T της Γλυκοπροτεΐνης Ia
περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό3-5
GPIIΙaΑνίχνευση πολυμορφισμού L33P της Γλυκοπροτεΐνης ΙΙΙa (ΗΡΑ-1 )περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό3-5
ACE I/DΠροσδιορισμός γονοτύπου, του μετατρεπτικού ενζύμου της Αγγειοτενσίνης (D/I, D/D, I/I)περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό3-5
APO BΑνίχνευση της μετάλλαξης R3500Q της Απολιποπρωτεΐνης Βπεριφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό3-5
APO EΠροσδιορισμός του γονοτύπου της Απολιποπρωτεΐνης Ε (Ε2/Ε3/Ε4)περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό3-5
β–FibrinogenΑνίχνευση της μετάλλαξης -455 G>A του β-Ινοδωγόνου (β-Fibrinogen)περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό3-5