Πακέτα Εξετάσεων Θρομβοφιλίας


ΟνομασίαΠεριγραφήΥλικόΗμέρες απάντησης
Θρομβοφιλία 1FV LEIDEN G1691A
FII G20210A
περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό3-5
Θρομβοφιλία 2MTHFR C677T
MTHFR A1298C
περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό3-5
Θρομβοφιλία 3FV LEIDEN G1691A
FII G20210A
MTHFR C677T
περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό3-5
Θρομβοφιλία 4FV LEIDEN G1691A
FII G20210A
MTHFR C677T
GPIa C807T
περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό3-5
Θρομβοφιλία 5FV LEIDEN G1691A
FII G20210A
MTHFR C677T
PAI-1 4G/5G
περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό3-5
Θρομβοφιλία 6FV LEIDEN G1691A
FII G20210A
MTHFR C677T
GPIa C807T
PAI-1 4G/5G
περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό3-5
Θρομβοφιλία 7FV LEIDEN G1691A
FV _ R2 H1299R
FII G20210A
MTHFR C677T
MTHFR Α1298C
GPIa C807T
GPIIIa HPA 1 L33P
PAI-1 4G/5G
FACTOR XIII V34L
β-ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ -455 G>A
ACE I/D
ΑPO Β R3500Q
APO Ε Ε2/Ε3/Ε4
περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό3-5