Αιματολογία – Ογκολογία – Φαρμακογενετική


ΟνομασίαΠεριγραφήμυελός οστών, περιφερικό αίμα σε EDTAΗμέρες απάντησης
BCR/ABL (major/minor)Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση των υβριδικών μεταγράφων BCR/ABL1μυελός οστών, περιφερικό αίμα σε EDTA3-5
TEL/AML1Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση των υβριδικών μεταγραφών ETV6(TEL)/RUNX1(AML1)μυελός οστών, περιφερικό αίμα σε EDTA3-5
PML/RARAΑνίχνευση και ποσοτικοποίηση των υβριδικών μεταγράφων PML/RARAμυελός οστών, περιφερικό αίμα σε EDTA3-5
AML1/ETOΑνίχνευση και ποσοτικοποίηση των υβριδικών μεταγράφων ETO/AML1μυελός οστών, περιφερικό αίμα σε EDTA3-5
INV16Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση των υβριδικών μεταγράφων MYH11/CBFμυελός οστών, περιφερικό αίμα σε EDTA3-5
FLT3Ανίχνευση των μεταλλάξεων του γονιδίου FLT3 (ITD και D835)μυελός οστών, περιφερικό αίμα σε EDTA3-5
NPM1Ανίχνευση μεταλλάξεων στο εξώνιο 12 του γονιδίου NPM1μυελός οστών, περιφερικό αίμα σε EDTA3-5
JAK-2Ανίχνευση μετάλλαξης JAK-2 (V617F)μυελός οστών, περιφερικό αίμα σε EDTA3-5
IGHΑνίχνευση κλωνικότητας IgHμυελός οστών, περιφερικό αίμα σε EDTA3-5
TCRγΑνίχνευση κλωνικότητας TCRγμυελός οστών, περιφερικό αίμα σε EDTA3-5
TP53Ανίχνευση μεταλλάξεων του γονιδίου TP53μυελός οστών, περιφερικό αίμα σε EDTA15-20
KRASΑνίχνευση μεταλλάξεων του γονιδίου KRASκύβος παραφίνης, περιφερικό αίμα σε EDTA5-8
BRAFΑνίχνευση της μετάλλαξης V600E του γονιδίου BRAFκύβος παραφίνης, περιφερικό αίμα σε EDTA3-5
NRASΑνίχνευση μεταλλάξεων του γονιδίου ΝRASκύβος παραφίνης, περιφερικό αίμα σε EDTA5-8
EGFRΑνίχνευση μεταλλάξεων του γονιδίου EGFRκύβος παραφίνης, περιφερικό αίμα σε EDTA5-8
IL28BΑνίχνευση πολυμορφισμού στο γονίδιο της IL28Bπεριφερικό αίμα σε EDTA3-5